ข้อสอบพร้อมเฉลย O-net 54 ล่าสุด

ข้อสอบ Onet 54 ปีการศึกษา 2553
สทศ. นำมาเผยแพร่แล้วค่ะ^_^
กดโหลดได้ตามชื่อวิชาที่ต้องการเลย
ข้อสอบวิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14371059/01E.pdf.html
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

http://www.ziddu.com/download/14371062/02E.pdf.html
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14371057/03E.pdf.html
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14371060/04E.pdf.html
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14371058/05E.pdf.html
ข้อสอบวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14371061/06E.pdf.html
รวมข้อสอบทุกวิชา
http://www.ziddu.com/download/14687737/Onet54M6.rar.html

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 1

1. 4             2.1               3.3               4.2                  5.4                    6.3                 7.2                     8.2                   9.1                        10.2

11. 3           12. 3            13.4           14.4                15.4                  16.1               17.2                  18.1                 19.1                      20.3

ส่วนที่ 2

21. 32          22. 30               23. 94                 24. 2                     25. 2                  26. 27                27. 8                   28. 60                29. 2              30. 6.25

31. 39          32. 171             33. 120              34. 2160             35. 0.08            36. 55.5            37. 1                   38. 134             39. 0.25         40. 55

เฉลยโดย อ.สุชาต

Credit By : http://forum.02dual.com

Advertisements